ประเภทสินค้าทั้งหมด
ด้ามจอบ ไม้เต็ง ยาว 1m, 1.5m WOODEN HANDLE ด้าม เสียม ขวาน คราด ลิ่ม ขุดดิน ดายหญ้า ไม้ยาง เนื้อแข็ง อีเตอร์ พลั่ว มิตสห
ราคา/ราคาพิเศษ
162 - 237 บาท
รหัสสินค้า
1200014
ด้ามไม้
จำนวน

คุณลักษณะสินค้า

รายละเอียดสินค้า

- ด้ามจอบไม้เต็ง ยาว 1.5 เมตร ใช้สำหรับเป็นด้ามของจอบ
- ด้ามอีเตอร์ไม้ ยาว 1 เมตร ใช้สำหรับเป็นด้ามของเสียม

คุณสมบัติ

- ด้ามจอบไม้เต็ง เป็นไม้เนื้อแข็ง เหมาะสำหรับขุดดินและผสมปูน ใส่ได้ทั้ง หัวจอบขุด และหัวจอบถาก
- ด้ามอีเตอร์ไม้ ใช้เป็นด้ามอีเตอร์ จอบหงอน จอบขุดดินแข็ง

วิธีการดูแล/รักษา

✴️ วิธีการใช้ 
- สำหรับใช้เป็นด้ามจอบ เพื่อขุดดิน, พรวนดิน หรือผสมปูน
- สำหรับใช้รื้อถอน หรืองัดชิ้นงานให้แยกออกจากกัน