ประเภทสินค้าทั้งหมด
คัทเอาท์ สะพานไฟ 2 สาย 250V ตราช้างแท้ 30A, 60A, 100A CUTOUT BREAKER ตัวตัดวงจรไฟ เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ไฟฟ้า บ้าน มิตสห
ราคา/ราคาพิเศษ
140 - 495 บาท
รหัสสินค้า
1400040
คัทเอาท์
จำนวน

คุณลักษณะสินค้า

รายละเอียดสินค้า

- คัทเอาท์ สะพานไฟ 30A 2 สาย ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส
- คัทเอาท์ สะพายไฟ 60A 2 สาย ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส
- คัทเอาท์ สะพานไฟ 100A 2 สาย ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส

คุณสมบัติ

- เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัดตอนแหล่งจ่ายไฟออกจากวงจรไฟฟ้าลูก เช่น ตัดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านออกจากแหล่งจากไฟภายนอกเป็นต้น นอกจากทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ไฟฟ้าเมื่อผู้ใช้สั่งการแล้ว ยังทำหน้าที่ตัดการจ่ายไฟโดยอัตโนมัติได้เมื่อมีเหตุ ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟดูด ไฟรั่ว ไฟตก ไฟเกิน ได้แล้วแต่ความสามารถของสะพานไฟที่ใช้

วิธีการดูแล/รักษา

✴️ วิธีการใช้ 
- จะต้องทราบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวงจรนั้นใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส หรือ 3 เฟส
- เมื่อจะใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟสต้องใช้กับสะพานชนิด 2 ขา ระบบไฟ 3 เฟสใช้กับ สะพานไฟชนิด 3 ขาไม่ควรใช้ชนิด 3 ขากับระบบไฟ 1 เฟส
- เลือกขนาดของสะพานไฟให้เหมาะสมกับงาน และเลือกขนาดของฟิวส์เส้นลวด หรือ ฟิวส์ก้ามปูให้พอดีกับขนาดสะพานไฟ